[:ua]

З 14 до 19 березня 2016 року у Львові відбудуться
П’яті Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE.

Від 14 до 19 березня 2016 року у Львові відбудуться П’яті Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE. COURSE – це перші в Україні щорічні міжнародні майстер-класи для молодих композиторів, мета яких – активізувати діяльність в українському музичному середовищі та допомогти молодим композиторам налагодити нові творчі контакти із закордонними колегами. Започатковані у 2012 році COURSE стали одними з провідних майстер-класів сучасної музики у Східній Європі. За чотири роки проведення COURSE участь у майстер-класах взяли 33 молоді композитори з Німеччини, Польщі, Латвії, Греції, Південної Кореї, Росії, Казахстану, України та 2 молоді українські музикознавці, а викладачами були 10 відомих композиторів з Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Росії та України.

12776841_1155399551144436_1381563406_oЦього року COURSE відбуватимуться в Україні вп’яте і вперше у Львові. Під час майстер-класів п’ять молодих композиторів з України (Ганна Копійка, Назар Скрипник, Анна Стоянова, Микола Хшановський і Богдана Чепелюк) та одна композиторка з Італії (Катеріна ді Чекка) будуть навчатися у трьох відомих європейських композиторів, яких запрошено у Львів викладати на COURSE, а саме: Ельжбєта Сікора (Польща/Франція), Йорґ Біркенкьоттер (Німеччина) та Клаус Ланґ (Австрія). Різні за форматом події п’ятих COURSE дозволять молодим композиторам презентувати свою творчість, отримати унікальний досвід спілкування із запрошеними викладачами і консультації від музикантів Ensemble Nostri Temporis. На завершення COURSE учасники майстер-класів почують у виконанні Ensemble Nostri Temporis прем’єри своїх творів на концертах, які відбудуться 19 березня у Концертному залі ім. С. Людкевича Львівської обласної філармонії та 21 березня у Залі Goethe-Institut у Києві. Крім того буде обрано найкращого учасника майстер-класів, який отримає замовлення від організаторів на написання нового твору для інструментального ансамблю, прем’єра якого відбудеться під час ХХІІ Міжнародного фестивалю сучасної музики Контрасти, що проходитиме восени цього року у Львові. Майстер-класи проходитимуть у приміщенні Львівської обласної філармонії. Поруч з індивідуальними уроками, на яких можуть бути присутні тільки учасники, також відбудеться велика кількість заходів, відкритих для всіх охочих.

[divider]КАЛЕНДАР ВІДКРИТИХ ЗАХОДІВ[/divider]

Понеділок, 14 березня

Камерна сцена

11:00-16:00 Презентації композиторів-учасників

19:00-20:30 Лекція Ельжбєти Сікори/PL-FR: Твори для інструментів та електроніки і моя теорія й практика прихованої свободи часу в наперед записаній електронній доріжці


Вівторок, 15 березня

Камерна сцена

19:00-20:30 Лекція Йорґа Біркенкьоттера/DE: “Чому Трістан?” – думки про (мою) композицію


Середа, 16 березня

Камерна сцена

19:00-20:30 Лекція Клауса Ланґа/AT: Час товстий і час стрункий


Четвер, 17 березня

Камерна сцена

10:00-17:00 Ensemble Nostri Temporis. Консультації


П’ятниця, 18 березня

Камерна сцена

10:00-18:00 Ensemble Nostri Temporis. Репетиції

19:00-20:30 Семінар для всіх учасників COURSE


Субота, 19 березня

Камерна сцена
09:00-13:00 Ensemble Nostri Temporis. Репетиції

Концертний зал ім. С. Людкевича
18:00
Ensemble Nostri Temporis. Концерт
Твори учасників COURSE
/квитки можна придбати в касі Львівської філармонії/


СПЕЦІАЛЬНА ПОДІЯ У КИЄВІ

Понеділок, 21 березня
Зал Goethe-Institut (вул. Волоська, 12/4)
19:00
Ensemble Nostri Temporis. Концерт
Твори учасників COURSE
/вхід вільний для всіх охочих/

[divider]ЛОКАЦІЇ ПОДІЙ[/divider]

у Львові: Львівська обласна філармонія (вул. Чайковського, 7)

у Києві: Goethe-Institut в Україні (вул. Волоська, 12/4)


Організатор Львівська обласна філармонія

Співорганізатор Goethe-Institut в Україні

У співпраці з Ensemble Nostri Temporis 

[divider]Партнери:[/divider]

Польський Інститут у Києві [ http://www.polinst.kiev.ua/ ]

Представництво OeAD у Львові [ https://www.oead.at/lemberg ]

Австрійський Культурний Форум [ http://www.kulturforum-kiew.org/de/ ]

МО “Дзиґа” [ http://dzyga.com/ ]

Львівська організація національної спілки композиторів України

[divider]ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ[/divider]

Богдан Сегін – мистецький керівник [ bohdansehin@yahoo.com / +38(066) 741 96 86 ]

Координатори:

Олексій Шмурак [ alexeyshmurak@gmail.com / +38(093) 490 17 39 ]

Юрій Булка [ setthemfree@privacyrequired.com / +38(093) 098 35 86 ]

Мирослав Трофимук – PR-менеджер [ trofym_friedenruf@yahoo.de ]

Ілона Таміліна – прес-секретар [ xcvb@ukr.net / +38(097) 232 97 84 ]


Мистецька формація Collegium Musicum – вільний інформаційний партнер

Детальна інформація на офіційній сторінці майстер-класів [ http://imcnmcourse.wix.com/course2016 ]

[:en] From 14th through 19th of March 2016 in Lviv will take place the Fifth International Master Classes of New Music COURSE.

COURSE are the first annual international master classes for young composers in Ukraine, dedicated to stimulating creative activity within the community of Ukrainian musicians as well as to help young composers establish new creative contacts with their colleagues from other countries. Founded in 2012, COURSE have become one of the leading master classes of new music in Eastern Europe. During the first four years of COURSE‘s existence, 33 young composers from Germany, Poland, Latvia, Greece, South Korea, Russia, Kazakhstan and Ukraine participated in the master classes, as well as two young Ukrainian musicologists. Ten composers from Germany, Austria, Poland, Czech Republic, Russia and Ukraine taught at COURSE.

12776841_1155399551144436_1381563406_o

This year COURSE is taking place for the fifth time in Ukraine and for the first time in Lviv. Five young composers from Ukraine (Hanna Kopiika, Nazar Skrypnyk, Anna Stoyanova, Mykola Khshanovskyi and Bohdana Chepeliuk) and one composer from Italy (Caterina Di Cecca) will be attending classes by three renowned composers from Europe who were invited to Lviv to teach at COURSE: Elżbieta Sikora (Poland/France), Jörg Birkenkötter (Germany) and Klaus Lang (Austria). Events of several different formats will allow young composers to present their work as well as to gain unique experience of intellectual exchange with the invited teachers and consultations with the musicians of Ensemble Nostri Temporis. At the end of the master classes the participants will be able to hear the premieres of their works performed by Ensemble Nostri Temporis on March 19th in S. Lyudkevych Concert Hall (Lviv Philharmonic Society) and on March 21st in Goethe-Institut Hall (Kyiv). Additionally, the best participant will be commissioned by the organizers to compose a work for ensemble to be performed on the XXII Contrasts International Contemporary Music Festival which will take place in Autumn this year in Lviv.

The master classes will take place in Lviv Philharmonic Society. Along with individual classes with teachers, that will be only accessible to the participants of the master classes, there will be several events open to anyone.

[divider]SCHEDULE OF OPEN EVENTS[/divider]

Monday 14th of March 2016

Chamber Concert Hall

11:00-16:00 Presentations by participating composers

19:00-20:30 Lecture by Elżbieta Sikora/PL-FR: Pieces for instrument and electronics and my theory and practice of hidden freedom of time in pre-recorded electronic part


Tuesday 15th of March 2016

Chamber Concert Hall

19:00-20:30 Lecture by Jörg Birkenkötter/DE: “Why Tristan?” – thoughts about (my) composing


Wednesday 16th of March 2016

Chamber Concert Hall

19:00-20:30 Lecture by Klaus Lang/AT: The fat time and the thin time


Thursday 17th of March 2016

Chamber Concert Hall

10:00-17:00 Ensemble Nostri Temporis. Consultations


Friday 18th of March 2016

Chamber Concert Hall

10:00-18:00 Ensemble Nostri Temporis. Rehearsals

19:00-20:30 Seminar for all COURSE participants


Saturday 19th of March 2016

Chamber Concert Hall

09:00-13:00 Ensemble Nostri Temporis. Rehearsals

S. Lyudkevych Concert Hall

18:00

Ensemble Nostri Temporis. Concert

Pieces by COURSE participants

/tickets available at Lviv Philharmonic ticket office/


SPECIAL EVENT IN KYIV

Monday 21st of March 2016

Goethe-Institut Hall (12/4 Voloska St.)

19:00

Ensemble Nostri Temporis. Concert

Pieces by COURSE participants

/free admission/

[divider]LOCATIONS[/divider]

in Lviv: Lviv Philharmonic Society (7 Tchaikovsky St.)

in Kyiv: Goethe-Institut in Ukraine (12/4 Voloska St.)


Organizer: Lviv Philharmonic Society [ http://www.philharmonia.lviv.ua/ ]

Co-organizer: Goethe-Institut in Ukraine [ www.goethe.de/ukraine ]

In cooperation with Ensemble Nostri Temporis [ http://entmusic.org/ ]

[divider]Partners:[/divider]

Instytut Polski w Kijowie [ http://www.polinst.kiev.ua/ ]

OeAD-Kooperationsbüro Lviv [ https://www.oead.at/lemberg ]

Österreichisches Kulturforum Kiew [ http://www.kulturforum-kiew.org/de/ ]

Art Association “Dzyga” [ http://dzyga.com/ ]

National Composers’ Union of Ukraine, Lviv Branch

[divider]ORGANIZATIONAL COMMITTEE[/divider]

Bohdan Sehin – artistic director [ bohdansehin@yahoo.com / +38(066) 741 96 86 ]

Coordinators:

Oleksii Shmurak [ alexeyshmurak@gmail.com / +38(093) 490 17 39 ]

Yuriy Bulka [ setthemfree@privacyrequired.com / +38(093) 098 35 86 ]

Myroslav Trofymuk – PR manager [ trofym_friedenruf@yahoo.de ]

Ilona Tamilina – press officer [ xcvb@ukr.net / +38(097) 232 97 84 ]


Art formation Collegium Musicum – a free informational partner

 Detailed information available on the official web page of the master classes [ http://imcnmcourse.wix.com/course2016 ]

 [:]

Facebook

comments