[:ua]

Департамент з питань культури, національностей та релігій
Львівської державної обласної адміністрації
Львівська обласна філармонія
ГО “Collegium Musicum”, Lviv

Міжнародний конкурс композиторів у Львові

[divider]Умови[/divider]

До участі в конкурсі допускаються композитори будь-якої країни, народжені не раніше 10 листопада 1981 року.

Конкурсною вимогою є твір для струнного оркестру тривалістю від 10 до 17 хвилин, який ніколи не виконувався публічно і не був записаний та тиражований на аудіо чи відео носіях, а також виставлений в публічний доступ в інтернеті.

Склад оркестру:

5 виконавців І скрипок;
4 виконавці ІІ скрипок;
3 виконавці альтів,
3 виконавці віолончелей;
1 контрабас

  • Допускається використання солюючих голосів за рахунок концертмейстрів груп оркестру (І та ІІ скрипок, альтів, віолончелей).
  • Допускається введення в партитуру фортепіано, клавесину, які проте не повинні переважати над струнним оркестром.
  • Твір може бути як циклічним, так і одночастинним. В разі циклічного твору кількість частин не обмежується.

Партитуру (виключно в форматі PDF) із вказанням назви твору на титульній сторінці потрібно надіслати на адресу сollegium.musicum.lviv@gmail.com
Партитура повинна бути анонімною (та не може містити жодної інформації про автора). Авторство потрібно вказати в листі (також до листа необхідно долучити коротке резюме скан документу, що засвідчує особу).

Після надходження партитури в оргкомітет, їй буде надано шифр, за допомогою якого члени жюрі й будуть ідентифікувати авторів.

Імена переможців будуть оголошені після офіційного підбиття підсумків роботи жюрі. Інформація буде висвітлена на сайті collegiummusicum.com.ua
Також переможцям буде надіслано лист на електронну адресу.

Термін подання партитури до 10 листопада 2016 року.

Офіційне оголошення результатів конкурсу – 1 грудня 2016 року.

Переможці повинні надіслати оркестрові партії на адресу оргкомітету не пізніше 2 грудня. Партії повинні бути в форматі PDF, містити всі композиторські ремарки та бути повністю готовими для виконання.

13 грудня 2016 року в Концертному залі ім. С.Людкевича львівської філармонії відбудеться концерт камерного оркестру Collegium Musicum, на якому будуть виконуватись твори композиторів-переможців. Диригент, засновник оркестру – Іван Остапович.

Під час концерту будуть проводитись аудіо та відео записи, які будуть надані авторам протягом певного терміну.

[divider]Нагороди[/divider]

Члени жюрі відберуть 4 найкращі партитури

премія  – 7 тис трн
2 премія   – 5 тис грн
3 премія  –  4 тис грн
4 премія  –  3 тис грн

Жюрі має право  присуджувати не всі премії та оголошувати додаткові нагороди.

[divider]Члени жюрі[/divider]
Леонід Грабовський

Олександр Щетинський
Святослав Луньов
Богдана Фроляк
Олександра Філоненко
Любов Морозова

[divider]Оргкомітет[/divider]

Тарас Демко
Іван Остапович

 

[divider]Прийом партитур завершено[/divider]

10 листопада прийом партитур завершено.
24 композитори з України, Білорусі, Франції, США, Колумбії та Азербайжану надіслали свої твори. Кожній роботі оргкомітет присвоїв шифр. Зашифровані партитури надіслано членам жюрі.

[divider]Результати[/divider]

1/12. Оголошено результати композиторського конкурсу.
1 премія – Денис Бочаров за твір “THE WAY for String Orchestra”
2 премія – Віталій Кияниця за твір “… for 16 strings and piano”
3 премія – Євген Петров за твір “Барвоформлю”

Четвертої премії жюрі вирішили не присуджувати.
Твори переможців камерний оркестр Collegium Musicum виконає 13 грудня на Ґала-концерті у Львівській Філармонії

 

Ґала-концерт!

15181588_959736780826826_6231192807959828109_n

 [:en]Department of culture of Lviv Oblast Administration
Lviv Philharmonic
NGO “Collegium Musicum”, Lviv

International Composers Competition
Lviv, 2016

[divider]Conditions[/divider]

Composers from all over the world, born not earlier than Nov. 10, 1981 are invited to participate in the International Composers Competition (Lviv, 2016).

Each participant is requested to compose a piece for a string orchestra, duration: 10 — 17 minutes, which has been never performed in public nor recorded and/or published in any form (including Internet).

Orchestra instrumentation:

І violins — 5 musicians;
ІI violins — 4 musicians
violas — 3 musicians
cellos — 3 musicians
double bass — 1 musician

Usage of solo voices of orchestral groups concertmeisters is allowed (І violins, ІI violins,
violas, cellos).

The score might include piano or harpsichord, but they should not prevail over the string orchestra.
The piece can be both a cycle of several movements or consist of 1 movement. Number of movements unlimited.

The score (only as a *.PDF file) should also inlude the piece name on the first page. The score is to be sent via e-mail: сollegium.musicum.lviv@gmail.com
The score must be anonimous (it should not contain any information about the author). The information about the author is to be provided in body of the e-mail (a short author`s CV and the scan of any author`s ID must be attached).

After the score has been sent by composers and received by the organizing committee it will given a code, which would further help the jury identify the author.
The names of the winners will be announced after the official contest results have been determined by the jury. All information will be availiable at: collegiummusicum.com.ua

The winners will be notified via e-mail.

Deadline: The scores are to be sent no later than Nov. 10, 2016.

Official annoucement of the resuts: Dec. 1, 2016.

The winners are requested to send the orchestral parts (to the organizing committee no later than Dec. 2, 2016). All files must be in *.PDF format and include all necesarry composers` notes – thus to be completely prepared for performing).

Dec. 13, 2016, at S.Liudkevych Concert Hall (Lviv Philharmonic) the concert of Collegium Musicum Chamber Orchestra is scheduled, the pieces of the winners will be performed (and conducted by the orchestra founder Ivan Ostapovych).

Audio and video recordings of the works taken during the concert will be availiable to the authors.
Jury will choose 4 best scores.

[divider]Prizes[/divider]

1 prize  – 7 000 UAH
2 prize   – 5 000 UAH
3 prize  –  4 000 UAH
4 prize  –  3 000 UAH

Jury may not necessarily give all prizes, it also can give some additional awards.

[divider]Jury Members[/divider]
Leonid Hrabovskyi
Oleksander Shchetynskyi
Sviatoslav Lunyov
Bohdana Frolyak
Oleksandra Filonenko
Liubov Morozova

[divider]Organizing committee[/divider]

Taras Demko
Ivan Ostapovych

[divider]Admission completed[/divider]

November 10, – admission completed.
24 composers from Ukraine, Belarus, France, the US, Colombia and Azerbayzhan have sent their scores. Each work was assigned a code and directed to the jury.

 

[divider]Results[/divider]

1/12. We are happy to annonce the results of the Competition:
1 prize – Denys Bocharov for the work “THE WAY for String Orchestra”
2 prize – Vitaliy Kyianytsia for the work “… for 16 strings and piano”
3 prize – Yevhen Petrov for the work “Barvoformliu”

The Jury has desided not to give the 4th prize to anyone.
The pieces of the winners will be performed by Collegium Musicum Chamber Orchestra at Lviv Philharmonic on Dec, 13.

Gala concert


I`m interested!

Follow for updates[:]

Facebook

comments