Літературне музикування:
текстуальні трансформації як результат діалогу слова і музики

У четвер, 30 березня, у Львові відбудеться воркшоп, впродовж якого відомі українські літературознавці дискутуватимуть про музику.
Організатори запрошують всіх зацікавлених!
Вхід вільний.

Facebook-подія
Коли: 30 березня 2017 року, протягом цілого дня – з 9 ранку до 18:00
Де: Львів, Центр міської історії
вул. акад. Богомольця, 6, конференц-зал

Художню манеру письма, яка тяжіє до музики, Томас Манн у листі до Теодора Адорно назвав «літературним музикуванням», маючи на увазі перенесення «техніки музичного плетива» на роман. Інтерпретацію художньої прози, яка тяжіє до музики, теж можна розглядати як літературне музикування або, за Германом Гессе, як «гру в бісер», яка уможливлює заглиблення у природу літературно-текстуального, специфікою якого є контакт із музично-текстуальним. Якщо виходити із того, що роман як приклад музичної прози поглинає і трансформує музичні тексти, то на різних рівнях у ньому можна виявити діалогічні відносини слова й музики: художня мова виявляється діалогом текстів, в результаті чого кожна його секвенція твориться, посилаючись на іншу, яка походить з іншого корпусу. Кожна секвенція діалогу відтак орієнтована подвійно — на акт пригадування як наголошуванні на іншому способі письма, і на акт складності (випробовування) як трансформації цього способу письма. У з’ясуванні суті подібних текстових трансформацій (літературна фонографія, вербальна музика, музична ритмізація прози, візуалізація музики в літературі, літературно-музичні формальні паралелі) полягає основна мета запланованого заходу. Увага зосереджуватиметься на впливі різних видів, стилів, напрямів, індивідуальних композиторських концепцій на поетику передусім модерністських і постмодерністських літературних творів та на з’ясуванні специфіки зацікавлення музикою в різних національних літературах.

Ідея наукового семінару

Ідея організації наукового семінару «Літературне музикування: текстуальні трансформації як результат діалогу слова і музики» належить доктору філологічних наук, доценту кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка Світлані Маценці.

Мета наукового семінару

Мета проведення семінару: систематизація теоретичних знань у сфері взаємодії літератури і музики, обговорення термінології, а також окреслення нових аспектів дослідження та розширення тематичного комплексу, пов’язаного із цією галуззю знань.

Форма проведення семінару

Науковий семінар проводиться у форматі воркшоп: в загальній темі семінару виокремлено тематичні аспекти, які будуть ґрунтовно представлені в дослідженнях основних доповідачів. На основі доповідей сформульовано теоретичні питання для поглибленого осмислення, обговорення, аргументації за участю усіх учасників семінару з огляду на їхні власні дослідження й естетичний досвід. Учасники семінару матимуть змогу, покликаючись на запропоновані в основних доповідях ідеї, представити власні міркування, спостереження і висновки, а також повідомити про ще нерозв’язані проблеми у формі наукового повідомлення. Робоча мова: українська.

За результатами воркшопу заплановано видання тематичного наукового збірника. Термін подання статей: до 30 квітня 2017 року на адресу: svitlana.macenka@t-online.de

ПРОГРАМА

9:00
Олександр Пронкевич. Музичність і музика в драматичній поетиці Кальдерона.
Світлана Маценка. Музикалізація тексту як агресивний акт.
10:00
Ольга Бандровська. Поетика звуку в англійському модерністському романі.
Наталія Жлуктенко. Музичні імплікації як структуротворчий принцип новелістичного циклу Казуо Ішігуро.

11:00 Перерва на каву

11:20
Олександр Махов
(відеодоповідь). Поэтическое произведение как му зыкальный процесс: от поэтологии Фридриха Гельдерлина к формальной эстетике Иоганна Фридриха Гербарта и его школы.

Ірина Ягодзинська (відеодоповідь). Музика і музичне в модерній новелі: Т. Манн і Г. Гессе у пошуках Gesamtkunstwerk.
Роксолана Жаркова. Тільки її музика (?!): чоловічий звукографізм у жіночому письмі Ельфріде Єлінек та Ольги Кобилянської.
Яніна Юхимук. Музичний екфразис як медіум для передачі імпліцитного тексту.

12:30 Перерва на обід

14:00
Марта Коваль.
Музика як суспільно-політична оптика у вибраних творах літератури США.

Алла Татаренко. Будівничі музики і ді-джеї: функція музики у формуванні поетики постмодернізму та постпостмодернізму (на матеріалі південнослов’янських літератур).
15:00

Наталія Любарець. Музика як культурний код в романі Пітера Акройда «Англійська музика».
Наталія Лебединцева. Музичний код у поетичному дискурсі Миколи Бажана.
Уляна Матвійчук. Музичність творчості Майка Йогансена

16:00 Перерва на каву

16:15
Анастасія Стеценко. Сповідальна модальність французького роману епохи літературного модернізму: діалог музики та літератури.
Ольга Червінська. Музичний код «Євгенія Онєгіна» (про зміну регістрів рецепції).
Борис Шалагінов (стендова доповідь). «Гра в перлини»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Гессе.
Наталія Астрахан (стендова доповідь). Музика як основа універсальної мови духовної культури (на матеріалі роману Г. Гессе «Гра в бісер»).

16:45
Обговорення доповідей та підбиття підсумків.

17:30
Презентація книги Світлани Маценки «Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики» (Львів: Апріорі, 2017).


Детальна інформація у буклеті.

Звантажити буклет

Секретар: кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства Оксана Левицька


Музична Аґенція «Collegium Musicum» – інформаційний партнер
collegiummusicum.com.ua