fbpx

[:ua] 

[divider]10 – 26 грудня у Львові – Фестиваль Collegium Fest | зимовий сезон [/divider]

“Що” промовляє до мене музика?
10407193_848426325238528_7400014469999553105_nНапевно, кожного разу – різне: про мене, про інстинкти, про тишу, про недосяжне. Продовжувати можна безкінечно. Все залежить від того, що я хочу в ній почути.
Що може схвилювати людину XXI століття?
А може, не треба її хвилювати?
Може, краще дати їй розібратись в собі? Відійти від механізованої суєти?
В світі забагато інформації, – як на одну людину.
Незліченна кількість контекстів та стрімкість їхнього зростання вже навіть не лякають.

Я не читав Канта, але зоряне небо над головою ніхто не відміняв. Воно там, де й було раніше. І йому все одно на мої слабкості.
Воно вміє чекати…

Іван Остапович,
директор фестивалю Collegium Fest


12195808_757501647717008_464370206936440183_nВже вдруге учасники мистецької формації Collegium Musicum збираються у Львові на зимовий фестиваль друзів. Хтось їде здалека, хтось летить, а хтось пішки приходить. Що зібрало десять молодих музикантів із різноманітними концертними програмами на проекті “Collegium Fest”, а що їх єднає?

Три чудові концертні простори очікують друзів Колєґіуму в останньому місяці 2015 року. З 10 по 26 грудня у Львові відбудеться 7 камерних концертів. Участь візьмуть ЗОЛТАН АЛМАШІ, ПЕТРО ТІТЯЄВ, АНАСТАСІЯ БОЙКО, ОЛЕКСАНДР СУШИНСЬКИЙ, АЛЬОНА ДЕКУША, ВЕРОНІКА АЛЕКСАНДРОВА, ОРЕСТ СМОВЖ, ДМИТРО ЧОНІ, ПОЛІНА САСЬКО, НАЗАР ФЕДЮК.

Камерна сцена і концертний зал Львівської Філармонії, Храм Святого Лазаря, та місце, де традиція зустрічається із новаторством, – театральний центр “Слово і Голос”.  І це символічно продовжує мистецькі ініціативи, перетворює і зближує середовища. Учасники “Collegium Musicum” переконані, що стан культури в нашому суспільстві потребує якісних і рішучих змін, які мають в основі як високий професіоналізм так і довіру – найкоштовнішу рису нашого часу.

Тарас Демко,
мистецький куратор Фестивалю


Важлива деталь Фестивалю, що на кожному концерті є хоча б один твір українського 11143617_484689865031655_441107098757033592_oкомпозитора, і не з шанованих класиків минулого чи сьогодення, а з молодшого покоління, чиї твори виконують відносно рідше. Це єдиний відомий мені випадок в Україні. Бувають фестивалі сучасної музики, бувають несучасної, – а тут разом, тобто українська сучасна музика постійно в контексті інших епох і країн, гармонійно поєднана у формі речиталю. Це обов’язкова умова, яку ми ставимо всім учасникам. Ідея виникла, коли ми почули про фестиваль в Данії, де місцевий оркестр запрошує найвідоміших диригентів продиригувати будь-яку програму, у яку була б включена одна з шести симфоній їхнього класика Карла Нільсена. В результаті, кожного року данське культурне середовище отримує інтерпретацію власної класики від найважливіших музикантів сучасності. Наша ціль трохи протилежна – знайомити з новим. Слухачі на концертах, а музиканти в процесі займання, більше дізнаються про українську музику і налагоджують контакти з живими композиторами, чого не вистачає у повсякденні.

Орест Смовж,
художній керівник Фестивалю

[divider]вечір перший[/divider]

10.12 – Четвер

” МЕЛОДІЇ ДЛЯ ВІОЛОНЧЕЛІ СОЛО “

Театральний центр “Слово і Голос”
вул. Городоцька, 38
19:00

ЗОЛТАН АЛМАШІ – ВІОЛОНЧЕЛЬ

Золтан Алмаші – Прелюдія
Валентин Сильвестров – “2 елегії пам’яті В. Сусліна”
Золтан Алмаші – “Христя, Христя…”
Джачінто Шелсі – “Алилуя”
Золтан Алмаші – “Ностальгія ”
Валентин Сильвестров – ” 28 Juli 1750… J.-S.-B. in memoriam ”
Любава Сидоренко – “Подих”
Мирослав Скорик – “Мелодія” (версія для віолончелі соло Золтана Алмаші)

[divider]вечір другий[/divider]

12.12 – Субота

IN 4 MOVEMENTS

Театральний центр “Слово і Голос”
вул. Городоцька, 38
19:00

AURELIANO DUO:
ПЕТРО ТІТЯЄВ – СКРИПКА
АНАСТАСІЯ БОЙКО – ФОРТЕПІАНО

Йоган Себастьян Бах – Соната для скрипки та клавіру №1, BWV 1014
Ігор Стравінський – Концертний дует для скрипки та фортепіано (1932)
Бенджамін Бріттен – Сюїта для скрипки та фортепіано тв . 6
Петро Тітяєв – Prelude

[divider]вечір третій[/divider]

13.12. – Неділя

ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

Театральний центр “Слово і Голос”
вул. Городоцька, 38
19:00

Максим Шалигін – “Дві години в резервуарі” (на вірші Й. Бродського)
Олексій Ретинський – “Музика сну”

Модератор – Олександр Сушинський

[divider]вечір четвертий[/divider]

17.12 — Четвер

ФРАНЦУЗЬКА МУЗИКА В 4 РУКИ / Jeux d’enfants

Львівська обласна філармонія
Камерна сцена
вул. Чайковського, 7
19:00

АЛЬОНА ДЕКУША – ФОРТЕПІАНО
ВЕРОНІКА АЛЕКСАНДРОВА – ФОРТЕПІАНО

Євгенія Марчук “Мрійник та мандрівник”
Моріс Равель – “Матінка гусиня”
Клод Дебюссі – Маленька сюїта, L. 65
Ґабріел Форе – “Доллі”, тв. 56
Жюль Массне – Сюїта № 1, тв. 11
Сергій Лєонтьєв – Постлюдія в стилі сарабанди

[divider]вечір п’ятий[/divider]

19.12 – Субота

КОНТРАПУНКТ

Львівська обласна філармонія
вул. Чайковського, 7
18:00

[column size=one_half position=first ]

ОРЕСТ СМОВЖ – СКРИПКА (Україна-Сінгапур)
ДМИТРО ЧОНІ – ФОРТЕПІАНО (Україна-Австрія)

Людвіг ван Бетовен – Соната для скрипки з фортепіано № 2, ор. 12 № 2
Бенджамін Бріттен – Сюїта для скрипки з фортепіано, ор. 6
Іван Остапович – “Тезаурус” для скрипки з фортепіано

Йозеф Йоахім – Романс для скрипки з фортепіано, ор. 2 № 1
Альберт Саприкін – “В Кейджі” для скрипки з фортепіано
Максим Шалигін – Дует для скрипки з фортепіано
Вольфганґ Амадей Моцарт – Соната для скрипки з фортепіано, KV 378

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]

 

[divider]вечір шостий[/divider]

20.12 — Неділя

MUSICA MUNDANA

Храм святого Лазаря
Хорова школа “Дударик”
вул. Коперника, 27
19:00

[column size=one_half position=first ]

ПОЛІНА САСЬКО – ФОРТЕПІAНО (Україна-Австрія)

Йоган Себастьян Бах – Партита сі бемоль мажор, BWV 825
Франц Шуберт – Соната до мінор, D. 958
Oлег Безбородько – Le tombeau d’un Amour
Олів’є Мессіан – «Перше Причастя Діви», «Різдво» з циклу «20 поглядів на Дитятка Ісуса»

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]

[divider]вечір сьомий[/divider]

26.12 – Субота

TURN

Театральний центр “Слово і Голос”
вул. Городоцька, 38
19:00

НАЗАР ФЕДЮК – СКРИПКА (Україна-Швейцарія)

Йоган Себастьян Бах – Соната соль мінор BWV 1001
Ежен Ізаї – Соната для скрипки соло № 4, 6, ор. 26
Генріх Бібер – Пасакалія
Олег Безбородько – Коммос
Іван Остапович – Перерваний дифірамб

 


 

модератор концертів: Тарас Демко

*вхід на всі концерти, крім філармонічних, вільний.

**квитки на концерти 17 і 19 грудня – від 40 грн – у касі Філармонії
афіша А3[:en]

[divider]December 10 — 26, Lviv – COLLEGIUM FEST | WINTER SEASON [/divider]

10407193_848426325238528_7400014469999553105_n

“What” does music speak to me about? Maybe, each time — about different things: about me, instincts, silence, the unattainable. It could be continued up till infinity. It all depends on what I want to hear in it. What can touch a man of the XXI century? Or maybe it is not necessary to touch him/her? Maybe it’s better to give them time to sort things out? Get away from the bustle of mechanized rush? Too much information – as for one man – in the world. Countless contexts and rapidity of growth do not even scarry anymore.

I have not read Kant, but the starry sky above has not been canceled yet. It is there where it was before. And it does not care of my weakness. It knows how to wait…

Ivan Ostapovych,
Director of the Festival Collegium Fest


12195808_757501647717008_464370206936440183_n

This is the second time when the participants of the artistic formation Collegium Musicum gather in Lviv at winter festival of friends. Someone is coming from afar, someone is flying or just walking. What has united ten young musicians with diverse concert programs at the project “Collegium Fest”?

Three great concert spaces are looking forward to meeting friends of Collegium in the last month of 2015. From December 10 to 26, in Lviv, we hold 7 chamber concerts. Our guests are Zoltan ALMASHI, Petro TITIAIEV, Anastasiia BOIKO, Alexander SUSHYNSKYI, Aliona DEKUSHA, Veronika ALEKSANDROVA, Orest SMOVZH, Dmytro CHONI, Polina SASKO, Nazar FEDYUK.

Chamber and concert halls of Lviv Philharmonic, St. Lazarus Church, and the place where tradition meets innovation – Theater Center “Word and Voice”. And it symbolically continues artistic initiatives, transforms and brings creative environments togethers. Participants of “Collegium Musicum” are strongly convinced that culture in our society really requires qualitative and drastic changes which are based on both professionalism and trust – the most valuable feature of our time.

Taras Demko,
Art curator of the Festival


11143617_484689865031655_441107098757033592_o

An important part of the Festival is that every concert includes at least one work by Ukrainian composer – and the one not of revered classics or composers from the past, but the contemporary – from the younger generation whose works are known relatively little. This is the only case I have come across in Ukraine. There are festivals of contemporary music, there are festivals of old music, – and here both. Ukrainian contemporary music here is always in the context of other epochs and countries, being integrated in the form of recital. This was the main condition that we required from all participants. The idea arose when we heard about the Festival in Denmark, where the local orchestra invites the most famous conductors to perform any program which would include one of the six symphonies by their classic Carl Nielsen. As a result, each year Danish cultural environment gets a new interpretation of its own classics from the most important musicians of our time. Our goal is somewhat different – to open the new. The audience at the concerts, and musicians in the process of rehearsing, learn more about Ukrainian music and establish contacts with living composers, what is missing in everyday life.

Orest Smovzh,
artistic director of the Festival

[divider]FIRST EVENING[/divider]

10.12 – Thursday

“Melody for cello solo”

Theatre Centre “Word and Voice”
st. Horodotska, 38
19:00

Zoltan Almashi – cello

Zoltan Almashi – Prelude
Valentyn Silvestrov – “2 elegies in memory of V. Suslin”
Zoltan Almashi – “Chrystya, Chrystya…”
Giacinto Shelsi – “Hallelujah”
Zoltan Almashi – “Nostalgia”
Valentyn Silvestrov – “28 Juli 1750 … J.-S.-B. in memoriam”
Lubava Sydorenko – “Breath”
Myroslav Skoryk – “Melody” (version for cello solo by Zoltan Almashi)

[divider]SECOND EVENING[/divider]

12.12 – Saturday

IN 4 MOVEMENTS

Theatre Centre “Word and Voice”
st. Horodotska, 38
19:00

AURELIANO DUO:
Petro Titiaiev — violin
Anastasiia Boiko — piano

Johann Sebastian Bach – Sonata for violin and clavier №1, BWV 1014
Igor Stravinsky – Concert duet for violin and piano (1932)
Benjamin Britten – Suite for violin and piano op. 6
Petro Titiaiev – Prelude

[divider]THIRD EVENING[/divider]

13.12. – Sunday

Electroacoustics

Theatre Centre “Word and Voice”
st. Horodotska, 38
19:00

Maxym Shalygin – “Two hours in the tank” (lyrics by J. Brodsky)
Alex Retynskyi – “Music of dream”

Moderator – Alexander Sushynskyi

[divider]FOURTH EVENING[/divider]

17.12 – Thursday

French music in 4 hands / Jeux d’enfants

Lviv Philharmonic
Chamber stage
Tchaikovskoho st., 7
19:00

Aliona Dekusha — piano
Veronika Aleksandrova – piano

Maurice Ravel – “Mother goose”
Claude Debussy – Little Suite, L. 65
Gabriel Faure – “Dolly”, op. 56
Jules Massenet – Suite number 1, op. 11
Serhiy Leontyev – Postlude in style of Sarabande

[divider]EVENING FIVE[/divider]

19.12 – Saturday

COUNTERPOINT

Lviv Philharmonic
Tchaikovskoho st., 7
19:00

Orest Smovzh – violin (Ukraine-Singapore)
Dmytro Choni – piano (Ukraine-Austria)

Ludwig van Betoven – Sonata for violin and piano number 2, Op. 12 number 2
Benjamin Britten – Suite for Violin and Piano, Op. 6
Ivan Ostapovych – “Thesaurus” for violin and piano

Joseph Joachim – Romance for Violin and Piano, Op. 2 number 1
Albert Saprykin – “In the Cage” for violin and piano
Maxym Shalygin – Duo for Violin and Piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata for violin and piano, KV 378

[divider]SIXTH EVENING[/divider]

20.12 – Sunday

MUSICA MUNDANA

St. Lazarus Church
Choir school “Dudaryk”
Kopernyka st., 27
18:00

Polina Sasko – piano (Ukraine-Austria)

Johann Sebastian Bach – Partita in B flat major, BWV 825
Franz Schubert – Sonata in C minor, D. 958
Oleh Bezborodko – Le tombeau d’un Amour
Olivier Messiaen – “First Communion Virgin”, “Christmas” from the series “20 views of the Infant Jesus”

[divider]SEVENTH EVENING[/divider]

26.12 – Saturday

TURN

Theatre Centre “Word and Voice”
st. Horodotska, 38
19:00

Nazar Fedyuk – violin (Ukraine-Switzerland)

Johann Sebastian Bach – Sonata in G minor BWV 1001
Eugene Ysaye – Sonata for violin solo number 4, 6, Op. 26
Henrich Bieber — Pasakaliya
Oleh Bezborodko — Kommos
Ivan Ostapovych — Interrupted Dithyramb


concerts moderator: Taras Demko

афіша А3[:]

Facebook

comments