fbpx

[:ua]

[divider]LVIV HINDEMITH FEST 2015[/divider]

Фестиваль музики німецького модерніста двадцятого сторіччя Пауля Гіндеміта

20 – 27 вересня 2015

Сім камерних концертів у виконанні лавреатів Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів і п’ять лекцій, присвячених творчості Пауля Гіндеміта та епосі німецького модернізму, для широкого кола слухачів, що цікавляться загальнокультурним европейським контекстом першої половини двадцятого сторіччя.

Фестиваль проходить в рамах «ТИЖНІВ НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ 2015».
Генеральний партнер – Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні
За підтримки департаменту з питань культури ЛОДА

10650503_869146573132914_885713284_o11996415_869146596466245_439706794_o       logo_lviv_obl_rada копия

на всі події Фестивалю вхід вільний

[/dropshadowbox]

[column size=one_half position=first ]

Свого часу творчість Пауля Гіндеміта була спробою відкинути емоційну переобтяженість пізнього романтизму і знайти новий шлях доступности та простоти музичної мови. Перші декади XX сторіччя, як відомо, були часом великих глобальних потрясінь, які стали поштовхом до переосмислення естетики романтизму. Саме Гіндеміт був тим митцем, який дуже добре відчував ці нові виклики часу та розумів важливість творення нової мистецької реальности, зорієнтованої на традиції Й.С. Баха та старих майстрів-поліфоністів.

[/column]

[column size=one_half position=last ]

Зараз, сто років по тому, ми знову відчуваємо важливість віднаходження мови, яка найточніше відображає наше сучасне відчування світу, наші поривання та стремління. Мови доступної сучасникові, не переобтяженої, і водночас далекої від естетичної спрощувальности масового мистецтва.

Кажуть, час рухається спірально. Змінюються акценти. Але пошук ніколи не завершується. Нехай 8 днів музики Гіндеміта допоможуть нам краще зрозуміти хто ми є, і чого прагнемо.

Тарас Демко – директор фестивалю 
LVIV HINDEMITH FEST 2015

[/column]

[divider]Програма фестивалю[/divider]

День перший
Відкриття фестивалю

20 вересня, неділя

[column size=one_half position=first ]

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Костянтин Товстуха – фортепіано

П. Гіндеміт – Сюїта (1922)
А. Берґ – Соната №1 ор. 1
П. Гіндеміт – Інтерлюдія та фуґа in E із циклу “Ludus Tonalis”
П. Гіндеміт – Cоната №3 in B

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День другий

21 вересня, понеділок
[column size=one_half position=first ]

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Галина Корінець – скрипка
Артем Замков – віолончель
Поліна Сасько – фортепіано
Дмитро Чоні – фортепіано

П. Гіндеміт – Cоната для скрипки і фортепіано in Es ор. 11, №1
П. Гіндеміт – Соната для фортепіано в 4 руки (1938)
П. Гіндеміт – 3 п’єси для віолончелі з фортепіано оp. 8

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


 День третій

22 вересня, вівторок

[column size=one_half position=first ]

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Наталя Кожушко – флейта
Петро Тітяєв – скрипка
Анастасія Бойко – фортепіано
Collegium Musicum Quartet:

Петро Тітяєв – скрипка
Роман Гратило – скрипка
Роман Жарковський — альт
Оксана Литвиненко — віолончель

П. Гіндеміт – Соната для скрипки і фортепіано in D op. 11, №2
П. Гіндеміт – Соната для флейти і фортепіано (1936)
П. Гіндеміт – Струнний квартет №7, Es-dur (1945)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День четвертий

23 вересня, середа

[column size=one_half position=first ]

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Наталя Кожушко – флейта
Дмитро Гнатів – флейта

П. Гіндеміт – Вісім п’єс для флейти соло (1927)
П. Гіндеміт – Канонічна сонатина для двох флейт op. 31, №3 (1923)
Ґ.Ф. Телеман – Фантазії для флейти соло. Дуети для 2-х флейт

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День п’ятий

24 вересня, четвер

[column size=one_half position=first ]

11:00

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника 
вул. Стефаника, 2

Лекція
“Пауль Гіндеміт. Естетика творчості”
“Українсько-німецькі музичні зв’язки першої половини XX сторіччя”

Лектори – Гельмут Льоос
                     Любов Кияновська

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Ксенія Косарєва – скрипка
Лідія Лакас – альт
Віктор Рекало – віолончель

П. Гіндеміт – Соната для віолончелі соло op. 25, №3
Р. Палестер – Соната для скрипки і віолончелі (1968)
П. Гіндеміт – Струнне тріо №1 op. 35

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День шостий

25 вересня, п’ятниця

[column size=one_half position=first ]

15:00

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
вул. Стефаника, 2

Презентація
«Українська музична газета. Зміна формату»

Доповідач – Олеся Найдюк

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Лекція
«Пауль Гіндеміт в українському музикознавстві»

Лектор – Олеся Найдюк

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День сьомий

26 вересня, субота

[column size=one_half position=first ]

15:00

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка
вул. Драгоманова, 5

Лекція
“Час та його організація в музиці XX-XXI століть”

Лектор – Віталій Вишинський

19:00

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1

Назар Стець – контрабас
Ліліта Глибочану – фортепіано

Й.М. Шперґер – Соната для контрабаса і фортепіано
П. Гіндеміт – Соната для контрабаса і фортепіано (1949)
П. Васкс – Соната для контрабаса соло
П. Гіндеміт – Траурна музика (версія для контрабаса Н. Стеця) (1936)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


День восьмий

27 вересня, неділя

[column size=one_half position=first ]

15:00

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка
вул. Драгоманова, 5

Лекція
“Ґрюневальд, Гіндеміт і Німеччина першої третини ХХ сторіччя”

Лектор — Богдан Стороха

19:00

Львівський музей історії релігії
Пл. Музейна, 1

Закриття фестивалю

Ансамбль Sed Contra:
Наталія Онищук – альт
Дмитро Пашинський – кларнет, тенор-саксофон
Тихон Шуляк – туба
Віталій Кияниця – фортепіано

П. Гіндеміт – Соната для кларнета і фортепіано (1939)
П. Гіндеміт – Траурна музика дла альта і струнних (переклад для альта і фортепіано) (1936)
П. Гіндеміт – Соната для туби і фортепіано (1955)
П. Гіндеміт – Тріо для альта, тенор-саксофона і фортепіано ор. 47 (1928)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Інформаційний партнер – Hindemith Institut FrankfurtLogo_Hindemith_Institut_CMYK

Подія у Фейсбуці

Дизайн плаката: Тарас Демко

Програма фестивалю Lviv Hindemith Fest 2015
Для завантаження у хорошій якості перейдіть за посиланням на google docs.

Дизайн: Тарас Демко

Оформлення, дизайн і наповнення: Тарас Демко[:en]

[divider]LVIV HINDEMITH FEST 2015[/divider]

XX century German Modernist composer, Paul Hindemith, music Festival

September 20 – 27, 2015

Seven chamber concerts performed by young Ukrainian generation of musicians and five lectures devoted to Paul Hindemith`s life and works and German Modernism, – for all who are interested in the general European context of the first half of the twentieth century.

The festival is held within the framework of “GERMAN WEEKS IN UKRAINE 2015”.
General Partner – Embassy of Germany in Ukraine

Supported by the department of culture of Lviv Oblast Administration

10650503_869146573132914_885713284_o11996415_869146596466245_439706794_o       logo_lviv_obl_rada копия

[/dropshadowbox]

[column size=one_half position=first ]

Paul Hindemith, in his time, made an attempt to discard the emotional congestion of late romanticism and to find a new path of accessibility and simplicity of musical language. The first decade of the XX century is known to have been a time of great global changes and challenges that became the impetus for rethinking/reinterpretation of the aesthetics of Romanticism. Hindemith was the artist who himself experienced these new challenges and understood the importance of creating a new artistic reality oriented towards tradition of J.S. Bach and the old masters of poliphony.

[/column]

[column size=one_half position=last ]

Now, a century after, we again feel the importance of finding the language that would most accurately reflect our contemporary world understanding, our aspirations and aspirations – the Language that would fit well to our contemporaries, not overloaded with unnecessary things, the Language that does not simplify its aesthetics for worse as it does mass art.

They say, time moves spirally. Accents are changing. But the search never ends. Let the music of Hindemith, that will be performed during these 8 days, help us understand who we are and what we actually have.

Taras Demko – director of the festival  
LVIV HINDEMITH FEST 2015

[/column]

[divider]Festival Program[/divider]

Day One
Opening of the Festival

September 20, Sunday

[column size=one_half position=first ]

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Kostiantyn Tovstukha – piano

P. Hindemith – Suite (1922)
A. Berg –  Sonata №1 Op. 1
P. Hindemith – Interlude and fugue in E from the cycle “Ludus Tonalis”
P. Hindemith – Sonata №3 in B

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Two

September 21, Monday
[column size=one_half position=first ]

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Halyna Korinets – violin
Artem Zamkov – cello
Polina Sasko – piano
Dmytro Choni – piano

P. Hindemith – Sonata for violin and piano in Es op. 11, №1
P. Hindemith – Sonata for Piano in 4 hands (1938)
P. Hindemith – 3 Pieces for cello and piano op. 8

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


 Day Three

September 22, Tuesday

[column size=one_half position=first ]

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Natalya Kozhushko – flute
Petro Titiaiev – violin
Anastasiia Boyko – piano
Collegium Musicum Quartet:

Petro Titiaiev – violin
Roman Hratylo – violin
Roman Zharkovskyi – viola
Oksana Lytvynenko – cello

P. Hindemith – Sonata for violin and piano in D op. 11, №2
P. Hindemith – Sonata for flute and piano (1936)
P. Hindemith – String Quartet №7, Es-dur (1945)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Four

September 23, Wednesday

[column size=one_half position=first ]

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Natalya Kozhushko – flute
Dmytro Hnativ – flute

P. Hindemith – Eight pieces for flute (1927)
P. Hindemith – Canonical sonatina for two flutes op. 31, №3 (1923)
G.F. Telemann – Fantasy for flute solo. Duets for 2 flutes
[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Five

September 24, Thursday

[column size=one_half position=first ]

11:00

Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine
Stefanyk str., 2 

Lecture
“Paul Hindemith`s Aesthetics”
“Ukrainian-German music relations of the first half of XX century”

Lecturers – Helmut Loos
Lyubov Kyyanovska

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Kseniya Kosarieva – violin
Lidiya Lakas – viola
Victor Rekalo – cello

P. Hindemith – Sonata for cello op. 25, №3
R. Palester – Sonata for violin and cello (1968)
P. Hindemith – String Trio №1 op. 35

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Six

September 25, Friday

[column size=one_half position=first ]

15:00

Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine
Stefanyk str., 2 

Presentation
“Ukrainian Musical Magazine. A new format “

Presenter – Olesya Naydyuk

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Lecture
“Paul Hindemith in Ukrainian musicology”

Lecturer – Olesya Naydyuk

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Seven

September 27, Saturday

[column size=one_half position=first ]

15:00

LNU National Scientific Library
Drahomanova str., 5

Lecture
“Time and its organization in the music of XX-XXI centuries”

Lecturer – Vitaliy Vyshynskyi

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Nazar Stets – double bass
Lilita Hlybochanu – piano

J.M. Shperger – Sonata for double bass and piano
P. Hindemith – Sonata for double bass and piano (1949)
P. Vasks – Sonata for double bass solo
P. Hindemith – Funeral Music (version for bass by N. Stets) (1936)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Day Eight

September 27, Sunday

[column size=one_half position=first ]

15:00

LNU National Scientific Library
Drahomanova str., 5

Lecture
“Gruenewald, Hindemith and Germany of the first third of the twentieth century”

Lecturer – Bohdan Storokha

19:00

Lviv Museum of History of Religion
Muzeyna Sq., 1 

Festival Closing

Sed Contra Ensemble:
Nataliya Onyshchuk – viola
Dmytro Pashynskyi – clarinet, tenor saxophone
Tykhon Shulyak – tuba
Vitalyi Kyianytsya – piano

P. Hindemith – Sonata for clarinet and piano (1939)
P. Hindemith – Funeral Music for viola and strings (translation for viola and piano) (1936)
P. Hindemith – Sonata for tuba and piano (1955)
P. Hindemith – Trio for viola, tenor saxophone and piano, Op. 47 (1928)

[/column]

[column size=one_half position=last ]

[/column]


Informational partner – Hindemith Institut FrankfurtLogo_Hindemith_Institut_CMYK


11998069_869180059796232_1420950326_nLviv Hindemith Fest 2015 – festival program
To download in good quality go to 
google docs.

Дизайн: Тарас Демко

designed by Taras Demko[:]

Facebook

comments